FANDOM


Magia żywiołów.Edytuj

Zdałoby się mało ważna i jedna z najmniej pospolitych rodzajów magii. Mimo to, jest ona równie silna i trudna do pojęcia jak każda inna. Powietrze wszak to moc wolności, nad którym zapanowanie jest nie lada sztuką. A ziemia zrodziła wszystko co otacza współczesne cywilizacje i otaczać będzie, póki się one w proch nie obrócą. Silnie zakorzeniona wśród smokokrwistych pozostaje po dziś dzień ich domeną .To zwierzęta władały żywiołami, panowały nad nimi i siały dzięki nim zniszczenie, to dzięki nim rosła ona w znaczenie i kształtowała swą siłę. Rasa ludzka, floresi czy asurowie są nazbyt ograniczeni w swym postrzeganiu świata doczesnego i zbyt słabi by pojąć jej siłę. Nie oznacza to jednak, iż umiejętność władania żywiołami posiadają jedynie magowie. Wszak to od wyboru maga zależy, jaką magią włada. Magów parających się ową magią łączy silne powiązanie z żywiołami tworzącymi świat i ich pierwiastkowością. Są oni powiązani z powietrzem i wiatrem, bądź ziemią, zdałoby się wręcz żyjący w symbiozie z nimi. Mimo to, owa magia nie ma wpływu na charakter persony, jest ona czystym narzędziem w jej dłoniach, wymagającym szlifu i nauki, by posiąść wiedzę i wystarczające umiejętności by potrafić spętać i podporządkować sobie żywioły. Same w sobie są one nieoszlifowaną siłą wszechświata, czystą w swojej pierwotności. Mogące wyrządzić wiele szkód lub uczynić wiele dobra.

Magia ziemiEdytuj

Jest najciekawszą z wszystkich dziedzin żywiołów. Dzięki wielorakim możliwościom zastosowania jej, można by wprowadzić dwojaki podział tego rodzaju magii. Z pewnością na jeden z jej odłamów będzie miało wpływ wykorzystywanie jej w codzienności, a na drugi, ogromna moc zniszczenia, która w niej drzemie. Wprawieni, przyuczeni i mniej podatni na chęć demonstracji siły magowie odnajdą w niej prawdziwą "przyjaciółkę" życia codziennego. Za jej pomocą i przy jej wykorzystaniu można mieć ogromny wpływ na architekturę i budownictwo krainy. Poddać każdy kamień, minerał, glinę, czy inny materiał swej woli i ukształtować go wedle upodobania. Ku takiej możliwości wykorzystania tej magii skłania fakt, że zaklęcia i inwokacje mające na celu okiełznanie w dobrych celach żywiołu ziemi, nie są nader skomplikowane. Należą one do kanonu jednych z najprostszych zaklęć a adept w szkole magii poznaje je jako jedne z pierwszych. Diametralnie odbiegają one stopniem trudności od tych z drugiego odłamu magii ziemi. Siła zniszczenia, trzęsienia ziemi, samo jej drganie, okiełznanie flory, czy wywołanie gradu skał potrafi niewielu magów. A umożliwia im to jedynie stopień ich wiedzy, wieloletnie paranie się tą magia oraz zgłębianie jej tajników przez większość swego życia. Zmuszenie ziemi do destrukcyjnych dla niej samej działań wymaga również ogromnej siły woli. Dlatego też w dzisiejszych czasach, również w obawach przed ogromem destrukcji, jaki może wywołać złe wykorzystanie tej magii przez praktykującego, mistrzowie zaniechali w swych naukach, przekazywania wiedzy adeptom o tych najpotężniejszych zaklęciach związanych z magią ziemi.

Magia powietrza!Edytuj

Podmuch wiatru nierówny jest trąbie powietrznej bądź wichurze mogącej zrównać z ziemią domostwa lub całe wioski. Niewielu śmiertelnych wyczuwa w tym siły sprawcze. Jest to magia posiadająca najdelikatniejszą pod tym względem "aurę" ze względu na bliskie i bezpośrednie wykorzystanie żywiołu, bez większej ingerencji w jego naturalną postać. Jest ona również jedną z najtrudniejszych do opanowania ze względu na swoją nieprzewidywalność i samoistnienie żywiołu. Ci którzy podejmują się opanowania jej czeka nie lada wyzwanie. Lata praktyk i nauk w szkołach wiecznego wiatru, pod okiem najsurowszych i ascetycznych magów. Powoli rosnące umiejętności, od wywoływania lekkich podmuchów, po potężne huragany. Złożoność deklinacji pozostaje wciąż głównym powodem, dla którego przyuczenie się tej magii jest tak trudne. Powietrze samo w sobie jest żywiołem kapryśnym. Powodzenie czarów pozostaje zależne od pogody i zróżnicowanych wiatrów w danych porach roku. A efekt końcowy od samej woli i pobudek maga. Nagrodą za wytrwałość jest panowanie nie tylko nad wiatrem ale i niebem, chmurami, burzą i deszczem.

Magia WodyEdytuj

Sztuka połączenia siły woli i opanowania wody na własne potrzeby, obronne lub bojowe. Utożsamiana z duszą, jakoby ta została stworzona z wodnej pary, a też przeobrażana przez siły woli na potrzeby danych sytuacji. Trudno ją wyczuć, nie tak jak władzę nad ogniem, jednak w rezultacie nauka może i zaczyna się później, ale jest spokojniejsza i mniej trudności sprawia nauka przyswojenia zaklęć i gestów. Najczęściej do jej używania potrzebna jest niewielka ilość wody, o która nie trudno. Uznaje się też, że gdy już nabędzie się odpowiednie zdolności, późniejsze zdobywanie doświadczenia i zaklęcia są prostsze do opanowania. Woda to przekaźnik energii, a też wiąże to co nie materialne z materialnym. Nic więc dziwnego, że mistrzowie w tym fachu znajdują zastosowanie w warunkach skrajnych, tylko przy pomocy własnego ducha (też walki) ale i kropel wodnych. Same zaklęcia są spisywane od wieków w księgach, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Co roku przed wielkim mistrzem magii wody przedstawiani są nowi adepci, chcący poszerzyć swoje zdolności. Nie każdy z nich przechodzi próbę, ale też nigdy nie jest tak, że ktoś wraz z odmową od razu zdradzał sekrety. Magia wody to przeciwieństwo, to próba pokazania, że ogień nie jest najważniejszy. Magowie Wody noszą się jak każdy, ale ci starsi i bardziej doświadczeni w nagrodę za poświęcenie i czas, w zaszczycie dostają medalion. Wykuta w metalu kropla wody, naładowana mocą trzech najstarszych mistrzów.

Magia OgniaEdytuj

Znaleźć można takich co ogień traktują jak największego przyjaciela, a też są mu wiernie oddani. To oni mają z tego radość, że swoje wewnętrzne możliwości przekształcić mogą w moc z czasem do nieokiełznania. Magia ognia jest jedną z najciekawszych, ale też jedną z niebezpiecznych dziedzin, kiedy też zamiast opanowania i spokoju przychodzi nerwowość i niepewność, wtedy wewnętrzny ogień zamiast zanikać to trawi duszę maga od środka, niszcząc i paląc ją jak domek z kart. Natura tego żywiołu sprawiła, że wymawiane zaklęcia służą jedynie do ataku, nie do obrony, zatem jest to magia ofensywna. Sztuka pojmowania magii ognia przebiega od najmłodszych lat, kiedy opiekunowie zauważają, że właśnie temu żywiołowi jest przypisane dziecko. Uznaje się, że magię ognia przekazuje się w co drugim pokoleniu, ale też czasami co trzecim. Nie jest regułą, że babka i wnuczka muszą mieć te same zdolności, czasami dziedzictwo zanika, a pojawia się zupełnie inna dziedzina magiczna, nie związana z przodkami. Powiada się, że magia ognia należy to pewnych siebie, uraczonych w dumie i samochwalstwie. Poniekąd to jest prawda, ale zaznaczyć należy, że to co dumne nie zawsze musi być gorące. Magia ognia jest domeną potomków smoków (wynika to z ich dziedzictwa, pochodzenia), ale nie tylko. Czasami rodzi się wśród ludzi ktoś, kto zostaje przypisany do tej magii. Zaklęcia z tego zakresu dzielą się jak w każdej innej magii na kręgi, a te jeszcze opatrzone są dodatkowymi progami trudności. Wiadomo, ogień i woda to sprzeczne ze sobą żywioły, ale też razem na polu bitwy spotkane są strasznym przeciwnikiem. Ważne jest dla adeptów magii ognia by oswoili się z mocą przez medytację i zioła. By poznali siebie lepiej niżeli tego chcą nawet, a też wierzyli, że ogień w nich jest jak serce, które bijąc daje siłę do dalszych czynów. Czary przy udziale ognia są typowo bojowe, a magowie nie uznają kompromisów. Zaklęcia wypowiada się powoli, dokładnie, a nie szybko i bezwiednie. Oczywiście, im bardziej doświadczony mag tym szybciej może je wypowiadać nie tracąc na jakości wypowiadania poszczególnych słów. Same zaklęcia spisywane są na zwojach, bezpiecznie przechowywane, a ich koncepcja jest taka, by zaskoczyć, ogłuszyć, zastraszyć, zniszczyć. Owszem, też istnieją momenty kiedy płomień jest nie tyle co wywołany w celachbvvfdhhfhththrhrtfhtghgfhfhftyjustmonikah wystraszenia co by pomóc, ale rzadko kiedy jaki mag ognia pomaga innym. warunkiem jest wielkie zaufanie i szacunek, a o to trudno. Czasami dostaję znak pdgvrsgdgthdbgfhhgfhgcytdfgggfdhthdrhfghtrhsrtgggggggggdfffffffffffffffffffffdzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzggggggggrrrrrrrrrrrr66666666666666h66rsthrvttfdth1010101010010fg4trgrsahh5rthrthstyhtyhhrhythyththyhtju6iui6ttyutyuytu6ri8kyrhgffgfsdsddffghjuyfbdfhhfdbgjuyredcbh


Magia


Szkoły Magii Czarna Magia | Magia Żywiołów | Biała Magia


Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.